Jakt


Blodspor


Velkomen til Blodsporgruppa. Her vil eg prøva å få lagt ut litt informasjon om kva blodspor er og litt om treningar og stevner.

Me er ein liten gjeng som syslar med dette, og det er god plass til fleire.

Av faste aktivitetar så har me ein årleg terminfesta ordinær prøve, og i tillegg ein dommar som dømmer bevegelige prøvar.

Me prøver og å få til litt fellestreningar igjennom sommaren. Det er vanskelig å køyra eit fast opplegg på dette i og med at me må legga spor kvelden før og me må variera på terrenget.

Blodporet er ein sport, ein del av godkjenningen for ettersøkshunden, men og ein flott måte å læra hunden sin å kjenne i tilegg til aktivisering.


Definisjon blodspor:


Blodspor eller viltspor er både en bruksegenskap som nyttes av ettersøkshunder og en hundesport som utøves i konkurranseform av ekvipasjer. Når det jaktes hjortevilt i Norge er det påbudt å ha tilgang på en godkjent ettersøkshund, som kan søke opp skadd vilt.


Hunden skal vise evne og vilje til å spore et utlagt kunstig spor med blod som markering i cirka 600 meter. Utgangspunktet skal være en angitt skuddplass markert med blod. Fra skuddplassen skal fluktretningen være markert (i de første 25 meterene). Sporet skal markeres med cirka 0,3 liter blod og legges med naturleg forløp i terreng med normal tetthet av hjortevilt og på slik måte at det danner fire vinkler. På minst to steder skal markeringen med blod opphøre i minst 10 meter. Minst ett av disse skal være i vinkel, der blodoppholdet skjer i brutt fluktretning. Det skal også markeres et sårleie i sporet. Ved enden av sporet skal det legges ut en del av viltet som er merket med samme blod som ble brukt i sporet. Blodsporet skal være minst 12 timer gammelt. Sporet kan ikke legges på snø eller frossen mark.


Bedømming av blodspor:


Dommeren vil vurderer følgende kriterier:

Helhetsinntrykket under prøven

Hundens vilje til å ta an sporet

Tempo og arbeidsmåte

Vilje og evne til å arbeide på tap

Vilje og evne til å samarbeide med fører på en slik måte at det blir en effektiv ekvipasje

 

I tillegg skal hunden skal vise at den er villig til å følge sporet og på en overbevisende måte følge det. Den skal spore i et tempo som er akseptabelt for en «medfølgande skytter». Ved tap skal den klart vise det og ta seg inn igjen.

 

Ser hundeføreren at hunden har tap, kan denne hjelpe hunden ved å ta den med tilbake et stykke og sette den inn på sporet igjen. Hunden skal dessuten tydelig markere sporslutt.Kontaktpersoner:


Ronny Jordalen    mob: 95856888  mail: rjordalen@hotmail.com (leiar i komiteen for jakt)

Jarle Rogne mob: 97152971 dommar for bevegelige prøvar og medlem i komiteen for jakt

Øyvind Kristiansen  mob: 90808263 dommar for bevegelige prøvar.


For påmelding til bevegelige prøvar, ta kontakt med Øyvind, Jarle, evt Ronny.

konto nr: 3480.16.37398 , alle prøvar skal betalast ved påmelding: kr 350,- og må merkast med navn på hund og førar.Dommarar og dei tre beste ekvipasjene frå prøven 2012


Treningstider !


Mandagstrening/Kvardagslydigheit 

 -  Mandagstreninga er no på Tvildemoen kl 18 - 19.-Frå kl 19 og utover er det eigentrening.


AgilityKonkurranselydigheit/Rallylydigheit

Torsdagar på Tvildemoen frå 17-18 tida og utover. Alle må planlegge eigen trening. Me hjelper kvarandre.


Bruks

Rundering

- Laurdag kl.09.30 på Istadmyrane.

Kontakt Siv på tlf. 97192603 for å få innkalling til trening. Dette er for å sikre at det er nok folk til å gjennomføre runderingstrening.

Eigentrening

-Onsdag kl 18:00 på Istadmyrane. Moment, spor, felt, eventuellt rundering. Ingen innkalling. Treng du å sikre deg treningspartnerar ta kontakt med dei du ynskjer sjølv per tlf eller via FB: "Voss Hundeklubb"

 

SISTE NYTT:


06/09 - ALL ORGANISERT TRENING OG KURS I REGI AV KLUBBEN VERT AVLYST INNTIL VIDARE GRUNNA ALVORLEG SJUKDOM PÅ HUNDAR OVER STORE DELAR AV LANDET - FØRE VAR-PRINSIPPET FOR Å REDUSERA FARE FOR SMITTE


28/08- Nytt kvalpekurs med oppstart rundt 10. september. Sjå info under fana KURS


13/08 - Mandagstreningane startar opp att 19. august. Info om ansvarlege og eventuelle tema vil det koma ovserikt over under fana "Oversyn over mandagstreningane"


 

25/02 - Oppfordrer alle medlemmer i Voss huneklubb om å gå inn på Min Side på NKK og registrere e-postadressa si der. Mange av dere har allerede lagt inn e-postadresse. Noen har feil/gammel e-postadresse der. Ved masseutsendelser, som f.eks innkalling til årsmøte, vil klubben spare minst 4000 - 5000 kroner dersom alt kan sendes ut med e-post.