KursDato

Kurs

Påmelding

24.03.2019

Kvalpekurs med oppstart tirsdag 23. april 2019. Kurset er på totalt 8 gongar, ca 12-15 timar.


Praktisk trening vil gå på onsdagar.

 

Tema vert kvardagslydigheit, sosialisering, helse, stell og språk.

 

Pris for medlemmer i klubben er kr 1500,-.

For dei som ikkje er medlem koster kurset kr 2250,-.

Det er råd å melda seg inn i klubben og få medlemspris (som vert litt billigare enn kr 2250,-).


Ved påmelding treng me navn, alder, rase og kjønn på kvalpen. Me treng også føraren sitt fulle navn, adresse og fødselsår.

 

Instruktørar: Hilde Gunn Stenseth og May-Britt Kobbeltvedt (dersom det vert 2 kurs)


Bindande påmelding til:

leiar@vosshundeklubb.no

 

Frist for påmelding er 10.april 2019.Treningstider !


Mandagstrening/Kvardagslydigheit 

 -  Mandagstreninga er no på Tvildemoen kl 18 - 19.-Frå kl 19 og utover er det eigentrening.


AgilityKonkurranselydigheit/Rallylydigheit

Torsdagar på Tvildemoen frå 17-18 tida og utover. Alle må planlegge eigen trening. Me hjelper kvarandre.


Bruks

Rundering

- Laurdag kl.09.30 på Istadmyrane.

Kontakt Siv på tlf. 97192603 for å få innkalling til trening. Dette er for å sikre at det er nok folk til å gjennomføre runderingstrening.

Eigentrening

-Onsdag kl 18:00 på Istadmyrane. Moment, spor, felt, eventuellt rundering. Ingen innkalling. Treng du å sikre deg treningspartnerar ta kontakt med dei du ynskjer sjølv per tlf eller via FB: "Voss Hundeklubb"

 

SISTE NYTT:

 

24/3-19

KVALPEKURS

Nytt kvalpekurs med oppstart 23. april. Meir info om kurset finn du under fana KURS


 

21/10 - NB! Mandagstreningar flytter no inn i ridehallen. Treningstid kl 19-20.

Frå kl 20 og utover er det konkurransetrening med LP/Rally og Agility annankvar mandag. Me starter med LP/Rally.

 

25/02 - Oppfordrer alle medlemmer i Voss huneklubb om å gå inn på Min Side på NKK og registrere e-postadressa si der. Mange av dere har allerede lagt inn e-postadresse. Noen har feil/gammel e-postadresse der. Ved masseutsendelser, som f.eks innkalling til årsmøte, vil klubben spare minst 4000 - 5000 kroner dersom alt kan sendes ut med e-post.