STYREMØTER


REFERAT STYREMØTER

2018

 • Referat frå styremøte 23.01.2018 finn du her.
 • Referat fr¨styremøte17.04.2018 finn du her.
 • Referat frå styremøte 26.06.2018 finn du her.


 • Referat frå årsmøtet 13.03.2018 finn du her.


2017

 • Referat frå styremøte 05.04.2017 finn du her.
 • Referat frå styremøte 09.08.2017 finn du her.
 • Referat frå styremøte 09.10.2017 finn du her.
 • Referat frå styremøte 07.12.2017 finn du her.


 • Referat frå årsmøtet xx.xx.2017 finn du her.


2016

 • Referat frå styremøte 16.02.2016 finn du her.
 • Referat frå styremøte 13.04.2016 finn du her.
 • Referat frå styremøte 21.09.2016 finn du her.
 • Referat frå styremøte 07.12.2016 finn du her.
 • Referat frå ÅRSMØTE  2016 finn du her.


2015

 • Referat frå styremøte 20.01.2015 finn du her.
 • Referat frå styremøte 08.04.2015 finn du her.
 • Referat frå styremøte 22.06.2015 finn du her.
 • Referat frå styremøte 12.10.2015 finn du her.
 • Referat frå styremøte 16.12.2015 finn du her.


 • Refeerat frå årsmøtet 12.03.2015 finn du her.


Treningstider !


Mandagstrening/Kvardagslydigheit 

 -  Mandagstreninga er no på Tvildemoen kl 18 - 19.-Frå kl 19 og utover er det eigentrening.


AgilityKonkurranselydigheit/Rallylydigheit

Torsdagar på Tvildemoen frå 17-18 tida og utover. Alle må planlegge eigen trening. Me hjelper kvarandre.


Bruks

Rundering

- Laurdag kl.09.30 på Istadmyrane.

Kontakt Siv på tlf. 97192603 for å få innkalling til trening. Dette er for å sikre at det er nok folk til å gjennomføre runderingstrening.

Eigentrening

-Onsdag kl 18:00 på Istadmyrane. Moment, spor, felt, eventuellt rundering. Ingen innkalling. Treng du å sikre deg treningspartnerar ta kontakt med dei du ynskjer sjølv per tlf eller via FB: "Voss Hundeklubb"

 

SISTE NYTT:


06/09 - ALL ORGANISERT TRENING OG KURS I REGI AV KLUBBEN VERT AVLYST INNTIL VIDARE GRUNNA ALVORLEG SJUKDOM PÅ HUNDAR OVER STORE DELAR AV LANDET - FØRE VAR-PRINSIPPET FOR Å REDUSERA FARE FOR SMITTE


28/08- Nytt kvalpekurs med oppstart rundt 10. september. Sjå info under fana KURS


13/08 - Mandagstreningane startar opp att 19. august. Info om ansvarlege og eventuelle tema vil det koma ovserikt over under fana "Oversyn over mandagstreningane"


 

25/02 - Oppfordrer alle medlemmer i Voss huneklubb om å gå inn på Min Side på NKK og registrere e-postadressa si der. Mange av dere har allerede lagt inn e-postadresse. Noen har feil/gammel e-postadresse der. Ved masseutsendelser, som f.eks innkalling til årsmøte, vil klubben spare minst 4000 - 5000 kroner dersom alt kan sendes ut med e-post.