Bruks

Treningstider

Rundering laurdagar kl. 09.30.
Oftast på Istadmyrane, men terrenget kan variere litt. Ring Siv på 97 19 26 03 eller Gunnvor på 950 25 537 for meir info og for å sette deg på treningslista.

Treninga varar til alle ekvipasjane er ferdige – alle hjelper alle. Er me mange deler me oss ofte i to grupper slik at treninga ikkje tek fullt så mange timar. Ta med mat og drikke, noko og sitte på samt belønning til hunden.

Siste nytt Bruks

Ingen artiklar å vise.

Kva er brukslydigheit?

Brukshundsporten er ei grein innan hundesporten som inkluderer ulike søksmetodar på menneske og gjenstandar, samt apell (banelydigheit).
Dei ulike metodane for søk er rundering, spor og feltsøk.

Rundering: ei systematisk gjennomsøking av eit terreng, der hunden leitar etter og finn figurantar (personar), som hunden melder tilbake til føraren om at den har funne.

Spor: la hunden følgje eit menneskespor som er gått ut på eit tidlegare tidspunkt. Hunden følgjer sporet til endes og markerer gjenstandar (pinnar) som er lagt ut i sporet.

Felt: hunden søker gjennom eit område på 20×50 meter eller 50×50 meter. Gjenstandar som er lagt ut tek han med seg og avleverer til føraren.

Rundering, spor og felt er morosame og utviklande øvingar for hund og førar. Hundane får brukt sansane sine, og blir trygge og sjølvstendige. Lydnadsøvingane gjer at hunden må konsentrere seg om føraren og jobbe fokusert gjennom fleire øvingar.

Bruksgruppa i Voss Hundeklubb arrangerer tre stevner i året, to om våren og eit om hausten. Me arrangerer også kurs.

For meir informasjon om brukshund, og brukshundsport samt resultatlister finn du på Norsk Brukshundsports Forbund sine heimesider.

schæfer i skogen