Oversyn over mandagstreningar


    MANDAGSTRENING 2018


     VELKOMMEN TIL MANDAGSTRENING!


     HUNDEKLUBBEN HAR TRENING KVAR MANDAG MED UNNTAK  AV PÅ

     HELGEDAGAR OG I FERIAR.


     TRENINGSTIDER:

     19.00-21.00 I VINTERHALVÅRET I RIDEHALLEN PÅ VOSS JORDBRUKSSKULE

.    18.00-20.00 I SOMMAR HALVÅRET PÅ TVILDEMOEN.

     Første timen er i første rekkje via sosialisering og miljøtrening, andre timen eigentrening.   

 

     NYE OG GAMLE MEDLEMMER I KLUBBEN ER HJARTELEG VELKOMNE ANTEN

     DEI BERRE VIL MILJØTRENA ELLER SOSIALISERA HUNDEN SIN, ELLER DEI VIL

     TRENA MEIR MÅLRETTA MOT KONKURRANSEØVINGAR.


     KVAR MANDAG VIL DET VERA EIN ANSVARLEG TIL STADES FØRSTE TIMEN FOR Å

     HJELPA DEG  I TRENINGA OM DU ØNSKJER DET. ME PRØVER Å LEGGJA OPP TIL EI      KORT ØKT MED  "DAGENS TEMA" FOR DEI SOM VIL VERA

     MED.


     KØYREREGLAR FOR MANDAGSTRENINGANE:


•LUFT hunden godt før trening og før du går inn på banen. Den skal helst ikkje gjere frå seg       der inne.

•Plukk alltid opp skit etter hunden din, OG ta med deg posen heim. Det er ingen andre som har ansvar for å ta med seg hundeposane.

•Ingen hundar skal helse på kvarandre i band inne på det inngjerda området.

•Viderekomne, altså de som har trent/trenar aktivt, vil ikkje få hjelp om det er flere nye på trening, unghundar eller personer med krevjande hundar. De som er viderekomne må hjelpe kvarandre og organisere treninga frå kl 19 sjølve.

•Ta omsyn til andre som trener.

•Bruker du utstyr frå containeren, rydd etter deg.

•Hundane skal vera i band til og frå bilen og mellom treningsøktene.

•Dersom de ynskjer at hundar skal helsa på kvarandre lause gjer de det på eige ansvar etter kl 20 eller når ALLE andre er ferdige å trene.


Oversikt over ansvarlege og tema for dagen finn de her. Ver obs på at det kan bli endringar. 

                                                                              

1

                                                               Treningstider !


Mandagstrening/Kvardagslydigheit 

 -  Mandagstreninga flyttar no inn i ridehallen ved Voss vidaregåande skule. Første mandag inne vert 14. oktober. MERK at treningane i ridehallen går frå kl 1900 til kl 2000.


AgilityKonkurranselydigheit/Rallylydigheit

Torsdagar på Tvildemoen frå 17-18 tida og utover. Alle må planlegge eigen trening. Me hjelper kvarandre.


Bruks

Rundering

- Laurdag kl.09.30 på Istadmyrane.

Kontakt Siv på tlf. 97192603 for å få innkalling til trening. Dette er for å sikre at det er nok folk til å gjennomføre runderingstrening.

Eigentrening

-Onsdag kl 18:00 på Istadmyrane. Moment, spor, felt, eventuellt rundering. Ingen innkalling. Treng du å sikre deg treningspartnerar ta kontakt med dei du ynskjer sjølv per tlf eller via FB: "Voss Hundeklubb"

 

SISTE NYTT:


2020


15/01

ÅRSMØTE 2020 vert 18. mars.


Framlegg til saker må vera styret i hende seinast 19. februar. Desse skal sendast til leiar@vosshundeklubb.no


Framlegg til kandidatar på val må vera valnemnda i hende seninast 19. februar. Desse skal sendast til mayko_888@hotmail.com


14/01

Nytt kvalpekurs med oppstart 25. mars. Info om påmelding m.m. finn de under fana KURS2019

08/10 - Frå og med mandag 14. oktober flyttar me mandagstreningane inn i ridehallen ved Voss vidaregåande skule (jordbruksskulen). Treningane går då frå kl 19 til kl 20. Info om ansvarlege og eventuelle tema vil det koma ovserikt over under fana "Oversyn over mandagstreningane".

Frå kl 20 og utover vert det konkurranseretta trening. Første mandag vert det lp/rally/brukslydnad


25/02 - Oppfordrer alle medlemmer i Voss huneklubb om å gå inn på Min Side på NKK og registrere e-postadressa si der. Mange av dere har allerede lagt inn e-postadresse. Noen har feil/gammel e-postadresse der. Ved masseutsendelser, som f.eks innkalling til årsmøte, vil klubben spare minst 4000 - 5000 kroner dersom alt kan sendes ut med e-post.