Oversyn over mandagstreningar


    MANDAGSTRENING 2018


     VELKOMMEN TIL MANDAGSTRENING!


     HUNDEKLUBBEN HAR TRENING KVAR MANDAG MED UNNTAK  AV PÅ

     HELGEDAGAR OG I FERIAR.


     TRENINGSTIDER:

     19.00-21.00 I VINTERHALVÅRET I RIDEHALLEN PÅ VOSS JORDBRUKSSKULE

.    18.00-20.00 I SOMMAR HALVÅRET PÅ TVILDEMOEN.

     Første timen er i første rekkje via sosialisering og miljøtrening, andre timen eigentrening.   

 

     NYE OG GAMLE MEDLEMMER I KLUBBEN ER HJARTELEG VELKOMNE ANTEN

     DEI BERRE VIL MILJØTRENA ELLER SOSIALISERA HUNDEN SIN, ELLER DEI VIL

     TRENA MEIR MÅLRETTA MOT KONKURRANSEØVINGAR.


     KVAR MANDAG VIL DET VERA EIN ANSVARLEG TIL STADES FØRSTE TIMEN FOR Å

     HJELPA DEG  I TRENINGA OM DU ØNSKJER DET. ME PRØVER Å LEGGJA OPP TIL EI      KORT ØKT MED  "DAGENS TEMA" FOR DEI SOM VIL VERA

     MED.


     KØYREREGLAR FOR MANDAGSTRENINGANE:


•LUFT hunden godt før trening og før du går inn på banen. Den skal helst ikkje gjere frå seg       der inne.

•Plukk alltid opp skit etter hunden din, OG ta med deg posen heim. Det er ingen andre som har ansvar for å ta med seg hundeposane.

•Ingen hundar skal helse på kvarandre i band inne på det inngjerda området.

•Viderekomne, altså de som har trent/trenar aktivt, vil ikkje få hjelp om det er flere nye på trening, unghundar eller personer med krevjande hundar. De som er viderekomne må hjelpe kvarandre og organisere treninga frå kl 19 sjølve.

•Ta omsyn til andre som trener.

•Bruker du utstyr frå containeren, rydd etter deg.

•Hundane skal vera i band til og frå bilen og mellom treningsøktene.

•Dersom de ynskjer at hundar skal helsa på kvarandre lause gjer de det på eige ansvar etter kl 20 eller når ALLE andre er ferdige å trene.


19/08: Hilde Gunn - kontakt i ulike variantar, eventuelle ynskje frå deltakarane

26/08: Kristine - variert belønning/belønningsteknikk

02/09: Mona - handtering/utstillingstrening - Denne treninga er nyttig for alle uansett om ein skal på utstilling eller ikkje. Å trena på å sjekke tenner, bli tatt på og "dratt" i er nyttig f.eks ved veterinærbesøk


AVLYST INNTIL VIDARE


09/09: Hilde Gunn - gå fint i band

16/09: Hilde Gunn - passering, metodar for passeringstrening

23/09: Kristine - innkalling

30/09: Mona - 

07/10:

14/10:

   

 

                                                                              

1

                                                               Treningstider !


Mandagstrening/Kvardagslydigheit 

 -  Mandagstreninga er no på Tvildemoen kl 18 - 19.-Frå kl 19 og utover er det eigentrening.


AgilityKonkurranselydigheit/Rallylydigheit

Torsdagar på Tvildemoen frå 17-18 tida og utover. Alle må planlegge eigen trening. Me hjelper kvarandre.


Bruks

Rundering

- Laurdag kl.09.30 på Istadmyrane.

Kontakt Siv på tlf. 97192603 for å få innkalling til trening. Dette er for å sikre at det er nok folk til å gjennomføre runderingstrening.

Eigentrening

-Onsdag kl 18:00 på Istadmyrane. Moment, spor, felt, eventuellt rundering. Ingen innkalling. Treng du å sikre deg treningspartnerar ta kontakt med dei du ynskjer sjølv per tlf eller via FB: "Voss Hundeklubb"

 

SISTE NYTT:


06/09 - ALL ORGANISERT TRENING OG KURS I REGI AV KLUBBEN VERT AVLYST INNTIL VIDARE GRUNNA ALVORLEG SJUKDOM PÅ HUNDAR OVER STORE DELAR AV LANDET - FØRE VAR-PRINSIPPET FOR Å REDUSERA FARE FOR SMITTE


28/08- Nytt kvalpekurs med oppstart rundt 10. september. Sjå info under fana KURS


13/08 - Mandagstreningane startar opp att 19. august. Info om ansvarlege og eventuelle tema vil det koma ovserikt over under fana "Oversyn over mandagstreningane"


 

25/02 - Oppfordrer alle medlemmer i Voss huneklubb om å gå inn på Min Side på NKK og registrere e-postadressa si der. Mange av dere har allerede lagt inn e-postadresse. Noen har feil/gammel e-postadresse der. Ved masseutsendelser, som f.eks innkalling til årsmøte, vil klubben spare minst 4000 - 5000 kroner dersom alt kan sendes ut med e-post.